Startsida

Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Boken i Lindesberg! Här hittar du information om föreningen, dess aktiviteter, nyheter från styrelsen, kontaktuppgifter och allt annat du kan tänkas behöva.

Vi håller på och utvecklar hemsidan. Har du förslag eller saknar du någon information? Mejla gärna dina förslag till: bokenlindesberg@gmail.com

 

Aktuellt

Mockfjärds veckoinfo v. 48

Under veckan kommer Mockfjärds att byta de sista fönstren i hus 23. Därmed har samtliga lägenheter fått nya fönster, även om vissa lägenheter saknar en balkongdörr. Den tid som bli över kommer Mockfjärds
att använda för fogning av kakel i badrum samt förberedelser inför montering av fasadskivor på balkonger och räcken till franska balkonger.

Covid-19 Uppdaterad 2020-11-08

Med anledning av den ökande smittspridningen i samhället och då framförallt i Örebro Län så finner styrelsen att vissa åtgärder är nödvändiga för att minska risken för smittspridning i Brf Boken. Styrelsen har beslutat att;

  • Expeditionen kommer att vara stäng fram till och med årsskiftet. Kontakt med styrelsen sker per e-post eller telefon. 
  • Föreningslokalen kommer fortsatt hållas stängd. Detta då byggjobbarna från Mockfjärds kommer använda lokalen under arbetet med fönstren. Detta innebär att du inte kan låna lokalen innan fönsterbytet är färdigställt, dock tidigast till årsskiftet. 

Vicevärden

Styrelsen har på styrelsemöte 2020-10-13 beslutat att vicevärdens uppgifter från och med 2021-01-01 ska övertas av styrelsen. Detta innebär att Lillemor från årsskiftet kommer att avsluta sitt arbete som vicevärd.

Expeditionen kommer att hållas öppen som vanligt men då bemannas av styrelsens ledamöter. Har Ni som boende ett ärende som behöver komma till styrelsen utanför expeditionens öppettider kan man kontakta styrelsen per e-post till bokenlindesberg@gmail.com eller ringa till Vice ordföranden Maud Lundell på 070-2539455, vardagar 09:00-11:00 eller 15:00-17:00. Vänligen respektera dessa tider! Vid frågor är ni välkomna att vända er till styrelsen!   

Mockfjärds veckobrev v. 46

Under veckan så kommer Mockfjärds att färdigställa fönsterbytet i hus 19 för att på fredag 2020-11-13 börja byta fönstren i hus 23. Mockfjärds har fullt fokus på att få in de nya fönstren så snart som möjligt så att alla ska ha nya fönster innan det blir riktigt kallt ute. Detta innebär att montering av nya fasadskivor på balkonger, fasadskivor på vissa partier av hus 19 samt 23, franska balkongräcken och andra saker runt omkring kommer att genomföras under december. Målet är att allt ska vara färdigt innan jul, Tony och hans gäng med montörer kommer att jobba fram till och med 23 december innan de tar ledigt över nyår.  Det kan dock vara så att vissa detaljer inte hinns innan jul, då välkomnar vi Tony och grabbarna tillbaka i januari. 

Tidsstyrning på tvättmaskiner

Det har till styrelsen inkommit klagomål på att det tvättas i tvättstugorna efter utsatt tid. Med anledning av detta så har styrelsen nu låtit installera tidsstyrning på tvättmaskiner, torkskåp och tumlare i samtliga tvättstugor. Detta innebär att maskinerna nu stängs av automatiskt då tiden löper ut. På vardagar så är maskinerna aktiva 07:00-20:00 och på helgen 08:00-20:00. Var därför noga att få igång och tömma maskinerna i tid för dessa kommer att stängas av oavsett var i tvätt-/ torkprocessen dessa är. 

 

Vid frågor är ni välkomna att vända er till styrelsen!

Mockfjärds veckoinfo v. 44

Denna vecka så fortsätter fönsterbytet i hus 17, hela huset ska bli färdigt denna vecka. All sanering är nu färdig och arbetet kan således börja med fasadskivor, dock har vi inte fått någon tidsplan för detta ännu. Under veckan så kommer Mockfjärds även att lyfta upp fönster i hus 19.

Rökning

Rökning i offentlig miljö begränsades från och med den 1 juli 2019 genom en ny lag på tobaksområdet, SFS 2018:2088 Lag om tobak och liknande produkter. För vår förening så innebär detta att det är förbjudet att röka på och intill våra lekplatser.

I trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen inom föreningen råder alltid rökförbud!

Enkäter

För er som inte lämnat in enkäterna så önskar styrelsen få in dessa. Enkäten delades ut i samband med kallelsen till årsstämman och hittas i årsredovisningen. Om du slarvat bort enkäten så prata med styrelsen, det finns fler.

Träd på innergården

Det har noterats att en björk vid vita stigen på innergården vid hus 23-25 är dålig. Med anledning av detta kommer trädet att tas ner. När detta sker är inte bestämt men det ska göras innan vintern. 

Sopsortering

Det har kommit till styrelsens kännedom att det slarvas med sopsortering. Material som ska sorteras på återvinningsstationen på Lingonvägen kastas i föreningens gröna tunnor, INTE OK!

Sköter inte föreningen sin sortering renderar det i ökade kostnader för sophantering. Detta drabbar i förlängningen samtliga medlemmar då avgiften kan bli tvungen att höjas. SKÄRPNING!

Skriftligt stormöte

Med anledning av risk för spridning av Covid-19 så kommer inget stormöte med information om fönsterbytet att hållas. All information som skulle presenteras på mötet kommer istället att lämnas ut i skrift till varje hushåll. Mockfjärds hoppas kunna lämna ut materialet strax innan industrisemestern börjar v. 28.

Vid frågor om fönsterbytet, kontakta Viktor Lindholm på Mockfjärds: 0241-25534 eller viktor.lindholm@mockfjards.se 

Fönstren är nu beställda!

Vi kan glädjande meddela att Stadsarkitekten nu har givit sitt godkännande till styrelsens fönsterutförande. Mockfjärds har därmed lagt beställning på fönstren och fabriken har börjat tillverkning. Detta innebär att installationen startar v 32 vilket är första veckan i augusti och beräknas vara klar innan årets slut.

Stickcafé

Nu är renoveringen av vävstugan avslutad och det är dags för årets första stickcafé! Vi träffas och handarbetar eller bara pratar, fikar och umgås. Hjärtligt välkomna! 

 

Plats: Vävstugan i hus 23

Dag & tid: INSTÄLLT TILLS VIDARE