Startsida

Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Boken i Lindesberg! Här hittar du information om föreningen, dess aktiviteter, nyheter från styrelsen, kontaktuppgifter och allt annat du kan tänkas behöva.

Vi håller på och utvecklar hemsidan. Har du förslag eller saknar du någon information? Mejla gärna dina förslag till: bokenlindesberg@gmail.com

 

Aktuellt

Nyheter från Styrelsen 2021-09-06

Nedan följer lite nyheter inom olika områden från styrelsen.

  • En snickare, Daniel på DL Bygg, har varit och tittat på lokalen i hus 25 där styrelsen tänker att föreningen ska placera träningslokalen. Daniel ska återkomma med offert på tillpassning av lokalen för det ändamålet. 
  • Trädgårdsgruppen jobbar på med vår gemensamma utemiljö. Alla som vill är välkomna att delta, samling vid trappan ner till expeditionen varje torsdag klockan 18:00. Trädgårdsgruppen har en chattgrupp, tag kontakt med Lisa Jonsén-Skanebo (23C) om ni önskar bli tillagda i gruppen. 
  • Som ni säkert har noterat så finns nu möjligheten att sopsortera i båda våra sophus! Alla sopor ska sorteras och grovsopor måste fortfarande köras bort till kommunens återvinningscentral.
  • Styrelsen har genom en skrivelse meddelat Mockfjärds att vi inte är nöjda med hur de hanterat vår entreprenad efter att fönsterbytet blev besiktat. Vi väntar fortfarande på att de ska återkomma med svar men hoppas så klart att de ska åtgärda de brister som har påtalats snarast!

Ventiler på fönstren

Det är viktigt att samtliga håller sina ventiler på fönstren öppna! Detta beror på att hela trapphusets ventilation påverkas av hur ventilerna står i varje lägenhet. Om en lägenhet stänger sina ventiler så kommer övriga att få ett högre luftflöde. Stänger flera lägenheter sina ventiler resulterar detta i att någon stackare får ett extremt högt luftflöde med sämre boendekvalitet som följd.

Fönsterentreprenaden

Styrelsen har 2021-05-19 haft ett möte med Mockfjärds Fönster med anledning av att entreprenaden officiellt avslutades 2021-05-04. Trots att entreprenaden är avslutad så finns det ett antal brister kvar som Mockfjärds ska åtgärda. Det gäller bland annat fönster som saknar eller har bristfälliga handtag eller persienner och felaktiga badrumsfönster. Samtliga brister ska vara åtgärdade innan 2021-07-04, två månader efter entreprenadens avslutande. Styrelsen har ännu inte fått information om när exakt de kommer för att åtgärda bristerna. I samband med mötet bad Mockfjärds projektledare Viktor Lindholm om ursäkt för det utdragna avslutet på entreprenaden. 

Vårstädning

Årets första städdag blir den 19 april från klockan 16:00. Samling sker vid källartrappan hus 19. Efter avslutat arbete bjuder föreningen på korv med bröd utomhus. Varmt välkomna!

Fönsterputsning av balkongdörrar

De boende i hus 19 och 23 som önskat fönsterputs av de sent balkongdörrarna kommer att få detta utfört efter att Egeryds sopat grus på innergårdarna. Datum meddelas längre fram.

Städning av tvättstugor

Egeryds kommer genomföra storstädning av samtliga tvättstugor den 25 mars. Detta innebär att tvättstugorna är stängda för bokning 07:00-16:00. 

Uppfräschning av föreningsexpeditionen

Nu är äntligen föreningsexpeditionen färdig! Den kommer tyvärr att hålla stängt ett tag till, men här kommer en glimt av hur det ser ut. TACK alla ni som hjälpt till!

Mockfjärds veckoinfo v. 3 & 4

Fönsterbytet är nu på slutspurten och grabbarna jobbar stenhårt för att hela projektet skall vara klart under v. 4. 

Det som återstår är montering av franska balkongräcken, montering av de försenade balkongdörrarna i hus 19 samt 23, montering av handtag på franska balkongdörrar, montering av de sista fasadskivorna, lite plåtarbete och kakelsättning. Mockfjärds har för avsikt att genomföra allt arbete i lägenheterna vid ett och samma tillfälle för att slippa gå in mer än en gång.

Gällande de franska balkongräckena så har styrelsen beslutat att dessa ska monteras på samtliga lägenheter. Detta är för att tillse att samtliga lägenheter har galler och att de monteras på samma sätt. Varje lägenhetsinnehavare på nedre botten är välkommen att själv montera ner gallret MEN är då ansvarig för att det förvaras tillsammans med skruvar och tillbehör som behövs för montering. Gallret tillhör lägenheten och får INTE kastas eller avyttras.

VIKTIGT att samtliga brister som upptäcks meddelas arbetsledare Tony innan de lämnar för att dessa ska kunna åtgärdas! 

Samtliga lägenheter kommer att besiktas av extern besiktningsman, mer info om detta kommer inom kort.  

Senaste nytt vecka 3

Styrelsen har nu ett nytt telefonnummer: 073-829 5679. Telefonen bemannas vardagar. 

Föreningslokalen och expeditionen kommer fortsatt att hållas stängda. Styrelsen återkommer så snart dessa kan öppnas igen.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

Året har snart nått sitt slut och styrelsen vill passa på att önska alla boende i föreningen en riktigt god jul och ett gott nytt år! Vi vill också framföra ett stort tack till alla er som hjälpt till med stort och smått under året och vi ser fram emot vad 2021 har att erbjuda.

Mockfjärds veckoinfo v.51 & 52

Mockfjärds kommer under denna och nästa vecka att fortsätta jobba med plåtarbete och fasadskivor på utsidan. Notera att Tony behöver öppna balkongdörren då han monterar plåt på balkongerna, detta för att kunna sätta popnit under dörrbladet. Tony kommer för detta ändamål att använda huvudnyckel om inte lägenhetsinnehavaren finns hemma och kan öppna. Vidare så väntar Tony och grabbarna fortfarande på de dörrar som saknas till hus 19 och 23. Med anledning av att vi nu närmar oss jul så har det tagits beslut om att de dörrarna kommer att monteras först efter årsskiftet för att inte skapa oreda i lägenheterna nu när alla har pyntat för jul. Detta kommer att vara det sista veckobrevet för året, vi återkommer med ny info under v. 2.

De nya fönstren

En boende ställde frågan till styrelsen huruvida man får göra åverkan på de nya fönstren eller balkongdörrarna genom att till exempel sätta in en kattlucka. Styrelsen diskuterade detta på senaste styrelsemötet 2020-11-17 och har beslutat att INGEN ÅVERKAN FÅR GÖRAS PÅ DE NYA FÖNSTREN ELLER DÖRRARNA.

Skulle någon mot förmodan göra åverkan på fönster eller dörrar så kommer lägenhetsinnehavararen att ställas ansvarig och denne måste då bekosta återställande av fönster eller dörr!

Vidare har det inkommit önskemål om information-/instruktionsblad om hur de nya handtagen fungerar. Detta har beställts av Mockfjärds och kommer att delas ut så snart det kommer. 

Mockfjärds veckoinfo v. 50

Mockfjärds har under vecka 49 gjort färdigt fasadskivorna inne på balkongerna på hus 17, 21 samt 25. Under vecka 50 kommer arbetet fortsätta med balkongerna på hus 19 samt 23 samtidigt som de jobbar med räckena till de franska balkongerna.

De balkongdörrar som saknas har fabriken lovat skall levereras under vecka 50, vi vet dock inte vilken dag varför vi får hålla utkik efter avisering från Tony om när byte kan ske.

Mockfjärds veckobrev v. 49

Under veckan så kommer Mockfjärds att jobba med montering av nya fasadskivor på balkonger samt räcken till de franska balkongerna med start på hus 25. 

Vi håller tummarna för att de saknade balkongdörrarna kommer denna vecka så att de kan monteras under v. 50.

Covid-19 Uppdaterad 2020-11-08

Med anledning av den ökande smittspridningen i samhället och då framförallt i Örebro Län så finner styrelsen att vissa åtgärder är nödvändiga för att minska risken för smittspridning i Brf Boken. Styrelsen har beslutat att;

  • Expeditionen kommer att vara stäng fram till och med årsskiftet. Kontakt med styrelsen sker per e-post eller telefon. 
  • Föreningslokalen kommer fortsatt hållas stängd. Detta då byggjobbarna från Mockfjärds kommer använda lokalen under arbetet med fönstren. Detta innebär att du inte kan låna lokalen innan fönsterbytet är färdigställt, dock tidigast till årsskiftet. 

Vicevärden

Styrelsen har på styrelsemöte 2020-10-13 beslutat att vicevärdens uppgifter från och med 2021-01-01 ska övertas av styrelsen. Detta innebär att Lillemor från årsskiftet kommer att avsluta sitt arbete som vicevärd.

Expeditionen kommer att hållas öppen som vanligt men då bemannas av styrelsens ledamöter. Har Ni som boende ett ärende som behöver komma till styrelsen utanför expeditionens öppettider kan man kontakta styrelsen per e-post till bokenlindesberg@gmail.com eller ringa 073- 8295679. Vid frågor är ni välkomna att vända er till styrelsen!  

Tidsstyrning på tvättmaskiner

Det har till styrelsen inkommit klagomål på att det tvättas i tvättstugorna efter utsatt tid. Med anledning av detta så har styrelsen nu låtit installera tidsstyrning på tvättmaskiner, torkskåp och tumlare i samtliga tvättstugor. Detta innebär att maskinerna nu stängs av automatiskt då tiden löper ut. På vardagar så är maskinerna aktiva 07:00-20:00 och på helgen 08:00-20:00. Var därför noga att få igång och tömma maskinerna i tid för dessa kommer att stängas av oavsett var i tvätt-/ torkprocessen dessa är. 

 

Vid frågor är ni välkomna att vända er till styrelsen!

Rökning

Rökning i offentlig miljö begränsades från och med den 1 juli 2019 genom en ny lag på tobaksområdet, SFS 2018:2088 Lag om tobak och liknande produkter. För vår förening så innebär detta att det är förbjudet att röka på och intill våra lekplatser.

I trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen inom föreningen råder alltid rökförbud!

Enkäter

För er som inte lämnat in enkäterna så önskar styrelsen få in dessa. Enkäten delades ut i samband med kallelsen till årsstämman och hittas i årsredovisningen. Om du slarvat bort enkäten så prata med styrelsen, det finns fler.

Träd på innergården

Det har noterats att en björk vid vita stigen på innergården vid hus 23-25 är dålig. Med anledning av detta kommer trädet att tas ner. När detta sker är inte bestämt men det ska göras innan vintern. 

Sopsortering

Det har kommit till styrelsens kännedom att det slarvas med sopsortering. Material som ska sorteras på återvinningsstationen på Lingonvägen kastas i föreningens gröna tunnor, INTE OK!

Sköter inte föreningen sin sortering renderar det i ökade kostnader för sophantering. Detta drabbar i förlängningen samtliga medlemmar då avgiften kan bli tvungen att höjas. SKÄRPNING!

Skriftligt stormöte

Med anledning av risk för spridning av Covid-19 så kommer inget stormöte med information om fönsterbytet att hållas. All information som skulle presenteras på mötet kommer istället att lämnas ut i skrift till varje hushåll. Mockfjärds hoppas kunna lämna ut materialet strax innan industrisemestern börjar v. 28.

Vid frågor om fönsterbytet, kontakta Viktor Lindholm på Mockfjärds: 0241-25534 eller viktor.lindholm@mockfjards.se 

Fönstren är nu beställda!

Vi kan glädjande meddela att Stadsarkitekten nu har givit sitt godkännande till styrelsens fönsterutförande. Mockfjärds har därmed lagt beställning på fönstren och fabriken har börjat tillverkning. Detta innebär att installationen startar v 32 vilket är första veckan i augusti och beräknas vara klar innan årets slut.

Stickcafé

Nu är renoveringen av vävstugan avslutad och det är dags för årets första stickcafé! Vi träffas och handarbetar eller bara pratar, fikar och umgås. Hjärtligt välkomna! 

 

Plats: Vävstugan i hus 23

Dag & tid: INSTÄLLT TILLS VIDARE