Startsida

Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Boken i Lindesberg! Här hittar du information om föreningen, dess aktiviteter, nyheter från styrelsen, kontaktuppgifter och allt annat du kan tänkas behöva.

Vi håller på och utvecklar hemsidan. Har du förslag eller saknar du någon information? Mejla gärna dina förslag till: bokenlindesberg@gmail.com

 

Aktuellt

Stormöte inför fönsterbyte är INSTÄLLT!

Styrelsen har annonserat att det på torsdag nästa vecka, 2020-03-05 ska hållas stormöte med information inför fönsterbytet, detta möte är INSTÄLLT och kommer hållas vid ett senare tillfälle. Detta beror framförallt på att Stadsarkitekten har satt sig emot de förändringar som styrelsen vill göra på fönstren. Enligt Stadsarkitekten så är till exempel borttagning av vädringsluckorna en allt för stor förändring. Styrelsen jobbar nu aktivt tillsammans med extern konsult för att lösa detta tvistemål så snart som möjligt. Vidare information kommer löpande på vår hemsida.

Vid frågor är ni välkomna att vända er till styrelsen!  

Sanering

På samtliga balkonger samt på fasaden på hus 19 och 23 så sitter det fasadskivor som innehåller asbest. I samband med att vi nu byter fönstren så har styrelsen fattat beslut om att dessa asbestskivor ska bytas ut. Detta innebär för dig som har en balkong att det kommer en saneringsfirma och tar bort skivorna från väggen och bygger en ny vägg så snart de nya fönstren är på plats. Reglerna som styr asbestsanering är mycket hårda och balkongerna måste därför vara helt tomma till dess att saneringen inleds. Varje lägenhetsinnehavare ansvarar för att balkongen är helt tom, det inkluderar eget golv och eventuella framdragningar av el. Lägenhetsinnehavaren måste alltså ta bort eventuellt golv och eventuella eluttag från balkongen. Skulle det finns någonting kvar på balkongen i samband med att saneringspersonalen börjar jobba så kommer det att slängas! Mer information om detta kommer närmare byggstart.  

Motioner till föreningsstämman

Kom ihåg att dina motioner till föreningsstämman 2020 ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari! Tänk på att skriva en åtgärd per motion för att underlätta hanteringen och glöm inte att märka motionen med ditt namn.

Tvättstugorna städas 13 februari

Under torsdagen 13 februari kommer samtliga av föreningens tvättstugor att vara stängda för bokning med anledning av storstädning. 

Fönsterbyte

Mockfjärds kommer att kontrollmäta samtliga fönster 10-12 februari och kommer då behöva tillträde till samtliga lägenheter, schema kommer till dess. Har du inte möjlighet att öppna för Mockfjärds kommer huvudnyckel att användas. Efter kontrollmätningen hålls ett uppstartsmöte dit samtliga
medlemmar är välkomna, mer information om detta kommer inom kort.

Stickcafé

Nu är renoveringen av vävstugan avslutad och det är dags för årets första stickcafé! Vi träffas och handarbetar eller bara pratar, fikar och umgås. Hjärtligt välkomna!

 

Plats: Vävstugan i hus 23

Dag & tid: Torsdagar, klockan 14:00-16:00