Startsida

Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Boken i Lindesberg! Här hittar du information om föreningen, dess aktiviteter, nyheter från styrelsen, kontaktuppgifter och allt annat du kan tänkas behöva.

Vi håller på och utvecklar hemsidan. Har du förslag eller saknar du någon information? Mejla gärna dina förslag till: bokenlindesberg@gmail.com

 

Aktuellt

Mockfjärds veckobrev v. 42

På grund av leveransproblem kommer Mockfjärds sanera denna vecka. Fönsterleverans är beräknad måndag vecka 43 och då kan försterbyte påbörjas i hus nummer 17. Fortsättningsvis kommer veckovisa uppdateringar från Mockfjärds att publiceras på hemsidan och anslagstavlorna.

Rökning

Rökning i offentlig miljö begränsades från och med den 1 juli 2019 genom en ny lag på tobaksområdet, SFS 2018:2088 Lag om tobak och liknande produkter. För vår förening så innebär detta att det är förbjudet att röka på och intill våra lekplatser.

I trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen inom föreningen råder alltid rökförbud!

Covid-19 Uppdaterad 2020-08-16

På styrelsemötet 2020-08-11 beslutade styrelsen att vissa åtgärder är nödvändiga för att minska risken för smittspridning i Brf Boken. Styrelsen har beslutat att;

  • Expeditionen har under sommaren hållits ständ, denna öppnar åter 2020-08-31, Välkomna!
  • Föreningslokalen kommer fortsatt hållas stängd. Detta då byggjobbarna från Mockfjärds kommer använda lokalen under arbetet med fönstren. Detta innebär att du inte kan låna lokalen innan fönsterbytet är färdigställt. 

Enkäter

För er som inte lämnat in enkäterna så önskar styrelsen få in dessa. Enkäten delades ut i samband med kallelsen till årsstämman och hittas i årsredovisningen. Om du slarvat bort enkäten så prata med styrelsen, det finns fler.

Träd på innergården

Det har noterats att en björk vid vita stigen på innergården vid hus 23-25 är dålig. Med anledning av detta kommer trädet att tas ner. När detta sker är inte bestämt men det ska göras innan vintern. 

Sopsortering

Det har kommit till styrelsens kännedom att det slarvas med sopsortering. Material som ska sorteras på återvinningsstationen på Lingonvägen kastas i föreningens gröna tunnor, INTE OK!

Sköter inte föreningen sin sortering renderar det i ökade kostnader för sophantering. Detta drabbar i förlängningen samtliga medlemmar då avgiften kan bli tvungen att höjas. SKÄRPNING!

Skriftligt stormöte

Med anledning av risk för spridning av Covid-19 så kommer inget stormöte med information om fönsterbytet att hållas. All information som skulle presenteras på mötet kommer istället att lämnas ut i skrift till varje hushåll. Mockfjärds hoppas kunna lämna ut materialet strax innan industrisemestern börjar v. 28.

Vid frågor om fönsterbytet, kontakta Viktor Lindholm på Mockfjärds: 0241-25534 eller viktor.lindholm@mockfjards.se 

Fönstren är nu beställda!

Vi kan glädjande meddela att Stadsarkitekten nu har givit sitt godkännande till styrelsens fönsterutförande. Mockfjärds har därmed lagt beställning på fönstren och fabriken har börjat tillverkning. Detta innebär att installationen startar v 32 vilket är första veckan i augusti och beräknas vara klar innan årets slut.

Stickcafé

Nu är renoveringen av vävstugan avslutad och det är dags för årets första stickcafé! Vi träffas och handarbetar eller bara pratar, fikar och umgås. Hjärtligt välkomna! 

 

Plats: Vävstugan i hus 23

Dag & tid: INSTÄLLT TILLS VIDARE