Startsida

Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Boken i Lindesberg! Här hittar du information om föreningen, dess aktiviteter, nyheter från styrelsen, kontaktuppgifter och allt annat du kan tänkas behöva.

Vi håller på och utvecklar hemsidan. Har du förslag eller saknar du någon information? Mejla gärna dina förslag till: bokenlindesberg@gmail.com

 

Aktuellt

Enkäter

För er som inte lämnat in enkäterna så önskar styrelsen få in dessa. Enkäten delades ut i samband med kallelsen till årsstämman och hittas i årsredovisningen. Om du slarvat bort enkäten så prata med styrelsen, det finns fler.

Träd på innergården

Det har noterats att en björk vid vita stigen på innergården vid hus 23-25 är dålig. Med anledning av detta kommer trädet att tas ner. När detta sker är inte bestämt men det ska göras innan vintern. 

Sopsortering

Det har kommit till styrelsens kännedom att det slarvas med sopsortering. Material som ska sorteras på återvinningsstationen på Lingonvägen kastas i föreningens gröna tunnor, INTE OK!

Sköter inte föreningen sin sortering renderar det i ökade kostnader för sophantering. Detta drabbar i förlängningen samtliga medlemmar då avgiften kan bli tvungen att höjas. SKÄRPNING!

Skriftligt stormöte

Med anledning av risk för spridning av Covid-19 så kommer inget stormöte med information om fönsterbytet att hållas. All information som skulle presenteras på mötet kommer istället att lämnas ut i skrift till varje hushåll. Mockfjärds hoppas kunna lämna ut materialet strax innan industrisemestern börjar v. 28.

Vid frågor om fönsterbytet, kontakta Viktor Lindholm på Mockfjärds: 0241-25534 eller viktor.lindholm@mockfjards.se 

Ofog

Det har kommit till styrelsens kännedom att vi har haft personer som försökt blockera lägenhetsdörrar med en sopkvast, plingat på dörren för att sedan i all hast lämna platsen. Styrelsen misstänker att detta är ungdomar som bedriver ofog utan att förstå vilka konsekvenser det kan få i form av oro och olägenhet. Ser ni någon som inte hör hemma i föreningen så fråga gärna vilka de är eller underrätta styrelsen. 

Fönstren är nu beställda!

Vi kan glädjande meddela att Stadsarkitekten nu har givit sitt godkännande till styrelsens fönsterutförande. Mockfjärds har därmed lagt beställning på fönstren och fabriken har börjat tillverkning. Detta innebär att installationen startar v 32 vilket är första veckan i augusti och beräknas vara klar innan årets slut.

Covid-19 Uppdaterad 2020-05-20

På styrelsemötet 2020-05-19 beslutade styrelsen att vissa åtgärder är nödvändiga för att minska risken för smittspridning i Brf Boken. Styrelsen har beslutat att;

  • Expeditionen ska hållas stängd till och med 2020-08-31 därefter tas nytt beslut.
  • Föreningslokalen ska hållas stängd till och med 2020-08-31. Detta innebär att du inte kan låna lokalen under denna tid.
  •  Stormötet som skulle hållas med Mockfjärds gällande fönsterbytet är ersatt med skriftlig information. Denna information kommer att delas ut av Mockfjärds och därefter kan samtliga som har frågor vända sig till Mockfjärds. 

Stickcafé

Nu är renoveringen av vävstugan avslutad och det är dags för årets första stickcafé! Vi träffas och handarbetar eller bara pratar, fikar och umgås. Hjärtligt välkomna! 

 

Plats: Vävstugan i hus 23

Dag & tid: INSTÄLLT TILLS VIDARE