Brandsäkerhet

Trappuppgångarna är utrymningsvägar och får inte blockeras. Barnvagnar, cyklar, rullatorer och dylikt får inte förvaras vid entréer eller i trappuppgångarna.

Samtliga lägenhetsinnehavare ombeds värna om sig själva och sina grannar genom att montera brandvarnare och ha släckningsutrustning i lägenheten.