Garage & parkering

Elbilsladdning

Föreningen har fyra laddpunkter för elbilar. Dessa är trefas typ 2 mode 3-uttag med en maxeffekt om 22 kilowatt. Laddpunkterna driftas av Bee charging Solutions AB och för att ladda din elbil behöver du således ha ett laddkort hos Bee. Laddkortet beställer du kostnadsfritt på här. Den som laddar betalar sedan för varje laddad kilowattimme och pengarna går till föreningen.

Garage

I föreningen finns det totalt 44 garageplatser. Priset för en plats i garage är 270 kronor per månad. Föreningen tillämpar kösystem, är du intresserad av en plats kontakta vicevärden.

För dig som har ett garage, kom ihåg att alltid ställa in din bil i garaget för att på så sätt minimera trängseln på våra parkeringar. Var även noga med att stänga och låsa din garageport samt släcka lampan i garaget. Styrelsen genomför löpande kontroller av garageportarna och skulle det visa sig att någon vid upprepade tillfällen missköter sig med porten så kan denne komma att bli av med sin garageplats.

Parkering

Det är gratis för boende och besökande till föreningen att stå på de övriga parkeringsplatserna inom föreningen mot uppvisande av parkeringstillstånd. Varje lägenhetsinnehavare tilldelas vid inflyttning två parkeringstillstånd, ett för boende och ett för gäster.

Äger eller brukar du som lägenhetsinnehavare en bil som du vill parkera på föreningens parkeringsplatser bakom hus 17 eller 25 så skall parkeringstillståndet för boende användas och placeras väl synligt i vindrutan. Får du gäster som vill parkera på föreningens parkeringsplatser så skall parkeringstillståndet för gäster användas och placeras väl synligt i vindrutan. Observera att tillståndet endast gäller för parkering på föreningens egna parkeringsplatser bakom hus 17 respektive 25, utefter Norevägen kan du parkera som vanligt utan särskilt parkeringstillstånd.

Parkeringsplats med motorvärmare

I föreningen finns det totalt 20 parkeringsplatser med motorvärmare. Priset för en parkeringsplats med motorvärmare är 90 kronor per månad. Föreningen tillämpar kösystem, är du intresserad av en plats kontakta vicevärden.

Parkering på innergårdarna

Förbud mot fordonstrafik råder inom bostadsområdet. Det innebär att du endast får köra in på området om du har giltigt skäl. Sådant skäl kan vara;

  • för att lasta eller lossa tungt gods.
  • för att hämta eller lämna rörelsehindrade personer.

Om du måste köra in på området se till att snarast efter uträttat ärende flytta och parkera bilen på därför avsedd plats. Kom ihåg att köra ut samma väg som du kom. Varken vita stigen eller gångvägarna är till för biltrafik!

Vi måste alla hjälpas åt att hålla vårt bostadsområde så bilfritt som möjligt. Onödig biltrafik försämrar boendemiljön och ger ökad risk för olyckor. En bilfri innergård underlättar även för färdtjänst och utryckningsfordon att ta sig fram om olyckan skulle vara framme.