Garage

Det var lång kö till de garageplatser som fanns i föreningen och därför beslutades att ett nytt radgarage med 12 platser skulle byggas. Det nya garaget placerades på parkeringen närmast Bondskogsvägen och stod färdigt 2015.