Gemensamma lokaler

Bastu

I hus 25 finns en bastu som får nyttjas av alla boende. Bastun bokar du på listan som sitter utanför dörren till bastun genom att skriva ditt namn och lägenhetsnummer samt vilken tid du önskar nyttja bastun. När din tid börjar tar du nyckeln till bastun från den gråa boxen bredvid listan, boxen öppnas med din lägenhetsnyckel. 

På grund av problem med avloppet ska papper inte slängas i toaletten vid bastun. Istället slänger du det i soptunnan och tar med dig soporna efter avslutad tid. Kom ihåg att skrapa golvet och stänga av bastun när du är färdig. 

Biljardrum

Föreningen har ett biljardrum i hus 17 med ett biljardbord. Önskar du få tillgång till biljardrummet kvitterar du ut en nyckel på föreningsexpeditionen mot en deposition om 100 kronor. 

Föreningslokal

Som boende i föreningen kan du låna en mindre lokal med plats för cirka 30 personer. I lokalen finns porslin, glas och bestick samt ett basutrustat kök. Lokalen är gratis att låna men det tas ut en depositionsavgift om 1 000 kronor som återfås efter godkänd kontroll vid lånetillfällets slut. Vid kontrollen gås städning och inventarier igenom och eventuella skador eller brister ersätts av låntagaren. 

Är du intresserad av låna lokalen så kontakta styrelsen.

Snickarboa

I hus 23 finns en liten snickarboa där du som boende kan arbeta med mindre snickeriprojekt eller snideri. Snickarboa är utrustad med lite handverktyg och två snickarbänkar.

Önskar du få tillgång till snickarboa kvitterar du ut en nyckel på föreningsexpeditionen mot en deposition om 100 kronor.

Vävstuga

I hus 23 finns en gemensam vävstuga där du som boende kan väva eller arbeta med andra typer av handarbeten. Under vinterhalvåret hålls stickcafé i vävstugan en gång i veckan.

Önskar du få tillgång till vävstugan kvitterar du ut en nyckel på föreningsexpeditionen mot en deposition om 100 kronor.