Hundrastning

Hundrastning på våra gemensamma innergårdar är inte tillåtet! Hundar får alltså inte uträtta sina behov i föreningens perennrabatter eller på gemensamma gräsytor på någon av våra två innergårdar. Ni som har hundar ombeds därför att rasta dessa på annan plats. Med hundrastning åsyftas att hunden leds inom ett område i syfte att denna ska kissa eller bajsa. Hundarna som bor i eller gästar föreningen får givetvis vistas tillsammans med husse eller matte på innergårdarna så länge de är rastade ordentligt innan.