Laddstation för elbilar

För att våra boenden ska kunna välja en elbil krävs tillgång till laddning hemma. Detta var grunden till att föreningen 2019 installerade fyra laddpunkter för elbilar.

Laddpunkterna är trefas typ 2 mode 3-uttag med en maxeffekt om 22 kilowatt. Laddpunkterna driftas av Bee charging Solutions AB och för att ladda din elbil behöver du således ha ett laddkort hos Bee. Laddkortet beställer du kostnadsfritt på här. Den som laddar betalar sedan för varje laddad kilowattimme och pengarna går till föreningen.

Vid installationen drogs kablage fram för att senare kunna utöka antalet laddpunkter i takt med att efterfrågan ökar.