Månadsavgift

Månadsavgiften skall vara betald sista vardagen i månaden för nästkommande månad. Avgiften kan betalas via autogiro, kontakta HSB-kontoret så skickar de en ansökningsblankett för autogiro.

I månadsavgiften går en liten del till fonden för inre underhåll. För uttag ur fonden, kontakta styrelsen. Observera att fondmedlen inte är personliga för bostadsrättshavaren, utan följer med lägenheten vid en eventuell överlåtelse.