Renovering

Om du ska renovera eller göra om i din lägenhet är det viktigt att tänka på följande;

I köket får ENDAST kolfilterkåpa installeras. Detta beror på att ventilationssystemet i huset inte är anpassat för ”vanliga” spisfläktar.

Varje lägenhet är utrustad med ett antal frånluftsdon, dessa får inte avlägsnas eller modifieras så att ventilationen påverkas.

I badrummet ska största försiktighet iakttas för att inte skada tätskiktet. Det är absolut förbjudet att borra eller på annat sätt göra åverkan på den kanal som sitter bakom toalettstolen då denna är full med rör!

Som huvudregel finns endast 1-fas, 230 volt, i lägenheterna. Varje lägenhetsinnehavare är välkommen att dra in 3-fas, 400 volt, till egen bekostnad. Detta ska dock meddelas styrelsen innan.

Ingen åverkan får göras på dörrar eller fönster.

Önskar du glasa in balkongen måste bygglov sökas, prata med styrelsen för handledning.