Rökning

2014 års stämma har beslutat att rökförbud på balkonger och entréer gäller under perioden 1 april till 30 september.

I trappuppgångar råder alltid rökförbud!

Utanför varje port finns kärl för cigarettfimpar, vänligen använd dessa. Inga fimpar får kastas i rabatterna eller på gräsmattan!

Rökning i offentlig miljö begränsades från och med den 1 juli 2019 genom en ny lag på tobaksområdet, SFS 2018:2088 Lag om tobak och liknande produkter. För vår förening så innebär detta att det är förbjudet att röka på och intill våra lekplatser.