Säkerhetsdörrar

Under 2016 byttes samtliga lägenhetsdörrar ut och ersattes med säkerhetsdörrar. Detta gav en märkbar förbättring i boendemiljön genom bland annat minskat buller.