Sophantering

I bostadsrättsföreningen Boken sorterar vi ALLT vårt avfall! Brännbart avfall, kompost samt glödlampor och batterier sorteras i våra sophus. Övrigt avfall sorteras antingen på återvinningsstationen eller på miljöstationen. 

Brännbart avfall

Avfall som du inte kan sorteras kastas i de gröna soptunnorna i sophusen. Här kastas inte pizzakartonger! Dessa skall sorteras som kartong och därmed fraktas till återvinningsstationen vid Lingonvägen.

Kompost

I föreningen använder vi oss av tre typer av kompost; Hushållskompost, Växtrester och Grenar/kvistar. 

Till hushållskomposten ska du använda dig av de bruna papperspåsarna, de finns att hämta i soprummen och de slängs sedan i de bruna soptunnorna i respektive sophus. I hushållskomposten slängs till exempel matrester, kaffesump och filter samt hushållspapper och servetter. Observera att plast inte får kastas i de bruna soptunnorna, det är alltså inte tillåtet att stoppa hushållskompostpåsen i en plastpåse innan denna kastas i den bruna soptunnan. 

Växtrester så som jord, blommor, löv, frukt och dylikt sorteras vid gaveln på sophuset vid hus 25. Observera att plastpåsar och plastkrukor inte hör hemma på komposten!

Grenar/kvistar från vår gemensamma utemiljö sorteras vid gaveln på sophuset vid hus 25. Observera att varje boende är ansvarig för att forsla bort sin julgran, dessa får således inte läggas på föreningens kompost!

Återvinning

Allt avfall som kan sorteras ska sorteras på återvinningsstationen vid Lingonvägen. Där finns containrar för plast, kartong, tidning, glas och metall.

Övrigt avfall

Övrigt avfall så som möbler, elektronik, miljöfarligt avfall eller dylikt ska lämnas vid någon av kommunens miljöstationer, till exempel Södra Måle.