Stadgar

Föreningen tillämpar HSB MälarDalarnas normalstadgar, dessa kan du läsa här.

Vem ska underhålla bostadsrätten är ett annat dokument som ger vägledning i underhållsansvaret.