Tvättstugor

Det finns gemensamma tvättstugor i hus 17, 21 samt 25. För att boka en tvättid använder du dig av din tvättkloss, denna placeras i tidsbokningssystemet som sitter utanför dörren till respektive tvättstuga. Ta bort din kloss efter avslutad tvätt samt om du inte kan tvätta på den bokade tiden.

Tvättiderna sträcker sig mellan 07:00-20:00 alla vardagar och 08:00-20:00 på helgdag eller dag före helgdag.

I tvättstugorna är tidsstyrning installerat på tvättmaskiner, torkskåp och tumlare. Detta innebär att maskinerna nu stängs av automatiskt då tiden löper ut. Var därför noga att få igång och tömma maskinerna i tid för dessa kommer att stängas av oavsett var i tvätt-/ torkprocessen dessa är. Försök INTE öppna tvättmaskinerna med våld om de stängts av med anledning av tidsstyrningen, detta förstör maskinerna!

Om du vet med dig att du kommer börja tvätta senare än din tvättids starttid, sätt en lapp vid din kloss där du meddelar när du har för avsikt att börja tvätta. På så sätt kan någon annan nyttja tvättstugan under den tiden och nyttjandet effektiviseras. Har du inte börjat tvätta inom två timmar från din tvättids starttid anses du ha förbrukat din bokning och någon annan kan således överta resterande tid.

I tvättstugorna finns tvättpåsar, mangel och strykjärn att låna. Ska du tvätta en bygel-BH ska tvättpåse användas! 

Tänk på allergiker, använd doftfritt sköljmedel. 

Städning

Efter att du tvättat klart är det viktigt att du städar efter dig. Torka av tvättmaskinernas ovansida, tvättmedelsfacket samt gummiringen och luckan. Torka därefter torktumlarens ovansida, insidan av luckan och töm luddfiltret som sitter i luckan. Torka av golvet i torkskåpet, ovanpå mangeln och på bordet. Sist ut så torkar du av golvet. 

Lämna tvättstugan i det skick som du vill mötas av, hjälps vi alla åt håller sig tvättstugorna rena och fräscha.

Grovtvättstuga

I hus 21 finns det en grovtvättstuga där du kan tvätta mattor eller andra skrymmande/tyngre textilier. Grovtvättstugan är utrustad med ett större torkrum och en fristående centrifug. Utanför dörren sitter en lapp med tillgängliga tider på vilken du bokar grovtvättstugan genom att skriva ditt namn och lägenhetsnummer.

Felanmälan

Blir det fel på någon tvättmaskin eller annan inventarie i tvättstugorna, häng upp skylten ”Ur funktion” och kontakta styrelsen.