Ventilation

Fastigheten har mekanisk frånluftsventilation med frånluftsdon i kök och badrum samt klädkammare och en fläkt placerad på vinden. Det innebär att lägenheten ventileras via frånluftsdon i kök och bad. För att ventilationen ska fungera korrekt är det därför viktigt att friskluft tillförs lägenheten via ventilerna ovanför fönstren. 

Om ett friskluftsintag behöver stängas vid kall väderlek för att förhindra drag så måste man alltid komma ihåg att öppna friskluftsintaget igen vid matlagning eller dusch för att hålla god ventilation. Med stängda friskluftsintag erhålls 30 procent lägre frånluftsflöde med risk för fuktskada i badrum och lukt från trapphus. 

Frånluftsdon i badrum får inte stängas! 

Vid installation av köksfläkt är det endast kolfilterfläkt som får installeras. Kolfilterfläkten får under inga som helst omständigheter anslutas till ventilationskanalen.