Andrahandsuthyrning

Som lägenhetsinnehavare kan man, efter godkännande från styrelsen, hyra ut sin lägenhet i andra hand under en begränsad tid. Du kan lämna in din ansökan via mejl eller på expeditionen i hus 19. Blanketten för ansökan finns att hämta på expeditionen, men går även att ladda ner digitalt här.

Styrelsen följer reglerna i Hyreslagen och godkänner upplåtelse i den omfattning som hyresnämnden anser vara beaktansvärda skäl.

Exempel på sådana skäl är 
– Tillfällig tjänstgöring eller heltidsstudier på annan ort. 
– Militärtjänstgöring 
– Utlandstjänstgöring 
– Sjukdom, inklusive vård av nära anhörig 
– Inledande av samboförhållande

Observera att en avgift kan tillkomma vid andrahandsuthyrning i enlighet med föreningens stadgar. En andrahandsuthyrning är alltid tidsbegränsad.