Styrning

Lite förenklat är en bostadsrätt ett mellanting mellan hyresrätt och äganderätt. Du köper dig en andel i föreningen och med detta rätten att bo mot en månatlig avgift. En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna, föreningen upplåter lägenheter där du köper dig rätten att bo.

Medlemmarnas inflytande i bostadsrättsföreningen utövas i första hand genom föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år där verksamheten för det gångna året redovisas. Vid årsstämman väljs styrelsens ledamöter, revisorer och suppleanter. Till föreningsstämman kan varje medlem skriva motioner och ge förslag på sådant man önskar ska genomföras. Även extrastämmor kan hållas om behov uppstår.

Bostadsrättsföreningens styrelse står för den direkta ledningen och ansvarar för förvaltningen av byggnaderna. Enligt stadgarna så är det styrelsen som beslutar om avgifterna. Bostadsrättsföreningens huvudsakliga inkomst kommer från medlemmarnas avgifter. Dessa medel förvaltas av styrelsen för att på bästa sätt tillgodose medlemmarnas- och fastigheternas behov samt utveckla föreningen. Alla bostadsrättsinnehavare har därmed ett gemensamt ansvar att ta hand om och sköta våra gemensamma ytor. Allt arbete som medlemmarna själva utför spar pengar åt föreningen, vilket i sin tur medför att bostadsrättsinnehavarens avgift kan hållas nere. Vår- och höststädning arrangeras årligen och är ett ypperligt tillfälle för dig som medlem att hjälpa till samtidigt som du umgås med dina grannar!

Medlemmar kan vid frågor som rör bostaden och föreningen vända sig till styrelsen via telefon eller genom ett besök på föreningsexpeditionen. Styrelsen bemannar expeditionen måndagar klockan 18.00-19.00. Försök i möjligaste mån att avhandla dina ärenden under expeditionstid annars kan du ringa 073-829 5679 under vardagar.