Ordningsregler

Bostadsrättsföreningens medlemmar och hyresgäster är skyldiga att:

 • Vara aktsamma om och vårda föreningens egendom.
 • Omedelbart underrätta styrelsen om en skada av sådan art att dess avhjälpande inte kan uppskjutas, uppstår.
 • Nogsamt stänga entré-, garage- och källardörrar efter sig, framförallt på kvällar och vid kallt väder. 
 • Respektera rökförbudet på balkonger och invid entréer under tiden 1 april till 30 september. 
 • Piska eller skaka mattor, sängkläder eller dylikt vid piskställningarna, inte genom fönster eller från balkonger .
 • Placera torkmattor innanför lägenhetsdörren.
 • Söka godkännande hos styrelsen innan montering av utomhusantenn eller parabol på fastighet eller balkong. 
 • Söka godkännande hos styrelsen innan större renoveringar eller förändringar av lägenheten. Till exempel om du planerar att glasa in balkongen. 
 • Parkera på avsedda parkeringsplatser, inte på gräsytor eller innergårdarna.
 • Kontakta Nomor (0771-122 300) vid problem med skadedjur.
 • Verka för en god grannsämjan genom att hålla en respektabel ljudnivå efter klockan 22.00. Planerar du en fest eller annan aktivitet som kan störa efter klockan 22.00, tala med dina grannar innan.
 • Genomföra högljudda eller störande byggnadsarbeten mellan 08.00 – 20.00.
 • Vara en skötsam djurägare genom att ha uppsikt över sitt djur och tillse att de är id-märkta. Husdjur får inte förorena på gräsmattor, lekplatser eller i perennrabatterna på våra innergårdar.