Stambyte

Samtliga stammar i våra fem huskroppar byttes ut under 2008-2010. I samband med detta renoverades samtliga badrum i föreningen.