Stambyte

Samtliga stammar i våra fem huskroppar byttes ut under 2008-2010. I samband med detta renoverades samtliga badrum i föreningen.

VIKTIG INFORMATION BADRUM

Tänk dig noga för innan hål borras i golv eller väggar! Varje skruvhål innebär en risk för att fukt kan tränga in och förstöra tätskiktet.

OBS! Det är förbjudet att fästa något i WC-modulen och den trumma som går mellan golv och tak därför att de är fullproppade med rör.