Trygghetsblankett

I bostadsrättsföreningen Boken finns en Trygghetsblankett som alla boende i föreningen kan fylla i vid misstanke om att något inte står rätt till med någon av föreningens medlemmar. Blanketten finns att hämta på expeditionen och följs upp genom att styrelsen kontaktar den medlem vars namn angivits på blanketten. Uppgifterna som skrivs på blanketten kommer enbart styrelsen till handa och hanteras i enlighet med gällande föreskrifter om känslig information.